Εξασφαλίζουμε για εσάς καθαρό & υγιές περιβάλλον εργασίας 


Συντήρηση καθαριότητας εγκαταστάσεων & κτιρίων 


Βιοκαθαρισμός υφασμάτινων επιφανειών 


Απολύμανση με σύστημα ξηρού ατμού 


Monitoring μικροβιακής μόλυνσης 


Συνεργεία γενικών καθαρισμών 


Συνεργεία ειδικών καθαρισμών